Monday, June 11, 2012

Raport z przeglądu książki Ryszard Struck

Cztery książki zostały opublikowane od 2006 roku
O tej książce w polskich mediach zrobiło się głośno za sprawą hipotezy mówiącej, że Kolumb mógł być synem Władysława Warneńczyka, który wcale nie zginął pod Warną. Jednak to jedna z kilku hipotez wymagających zbadania, tymczasem recenzowana publikacja zawiera też kilka prawd, które nie są wcale mniej sensacyjne....

 „Kolumb. Historia nieznana” ... 
Niniejsza publikacja jest owocem wieloletnich badań oraz wielu podróży po krajach związanych w jakikolwiek sposób z postacią Kolumba. Otrzymaliśmy w ich wyniku książkę, którą powinni przeczytać nie tylko historycy, gdyż zmienia ona w dość radykalny sposób stan naszej wiedzy o jednym z najważniejszych odkrywców w dziejach naszej planety. Jednocześnie jest to jedna z tych pozycji, które udowadniają, że historia może być niemniej pasjonująca od niejednej powieści detektywistycznej. 

No comments:

Post a Comment