Sunday, January 27, 2013

Kolumb historia nieznana, pa­sjo­nu­ją­ca a niezwykle wcią­ga­ją­ce


... do­kład­niej rzecz ujmując chodzi o to, że ubogi ge­nu­eń­czyk ożenił się z szlach­cian­ką, która była osobą o szerokich kon­tak­tach, a przy tym i pro­te­go­wa­ną króla, który to szukał dla niej przy­szłe­go męża. Fakt, że Kolumb poślubił właśnie tę kobietę, świadczy o tym, że był on ważną osobą dla króla. Autor wysnuwa jeszcze jedną bardzo in­try­gu­ją­cą opinię, a mia­no­wi­cie, że Kolumb miał polskie korzenie!

Z pewnością lektura tej pozycji będzie niezwykle pa­sjo­nu­ją­ca, a snute do­cie­ka­nia hi­sto­rycz­ne niezwykle wcią­ga­ją­ce. Warto zapoznać się z tą pozycją, aby przy­bli­żyć sobie osobę Krzysz­to­fa Kolumba, którego odkrycie tak silnie wpłynęło na dalsze losy świata.
http://www.polecane-ksiazki.pl/%E2%80%9Ekolumb-historia-nieznana-manuel-rosa/

Manuela Rosę detektywem historycznego

Na podstawie epokowego dzieła Manuela Rosy ma być nakręcony film fabularny. Pozostańmy przy nadziei, że obraz powstanie jednak pod egidą bogatego Hollywoodu, i że jego twórca będzie renomowanym rzemieślnikiem. Bo tylko wtedy – dzięki żywemu, czytelnemu przekazowi i frekwencji – prawda o Kolumbie dotrze do świadomości społecznej, wywracając gruntowaną przez stulecia zafałszowaną wiedzę. Rosa powiedział nam jeszcze, że planuje nową książkę, tym razem o samym Władysławie III. Ma być udokumentowana tak samo solidnie, jak dotychczasowe pozycje w literackim dorobku autora. Chwalił się, że wszystko sprawdza tak żmudnie i skrupulatnie, iż później trudno się go czepia o błędy. Dlatego Manuela Rosę ochrzczono detektywem piśmiennictwa historycznego. [Kolumb Historia nieznana] http://decydent.pl/archiwum/wydanie_146/sila-polityki_1553.html

Thursday, January 10, 2013

Kolumb był Polakiem! TVP.pl Kawa czy herbata?

 
Wywiad z Manuelem Rosą, portugalskim historykiem. Niezwykle wnikliwe badania, którym poświęcił ponad dwadzieścia lat, podważają dotychczasową wersję historiografii. Odkrywca Nowego Świata nie był synem genueńskiego tkacza, najprawdopodobniej nie miał też korzeni portugalskich, choć wiele za tym przemawiało, za to coraz więcej śladów wskazuje na to, że był synem Władysława III z dynastii Jagiellonów, który nie zginął w bitwie pod Warną w 1444 roku, tylko schronił się na Maderze, gdzie - już jako Henryk Niemiec - ożenił się z portugalską szlachcianką. ( Kolumb był Polakiem  wideo )