Sunday, January 27, 2013

Kolumb historia nieznana, pa­sjo­nu­ją­ca a niezwykle wcią­ga­ją­ce


... do­kład­niej rzecz ujmując chodzi o to, że ubogi ge­nu­eń­czyk ożenił się z szlach­cian­ką, która była osobą o szerokich kon­tak­tach, a przy tym i pro­te­go­wa­ną króla, który to szukał dla niej przy­szłe­go męża. Fakt, że Kolumb poślubił właśnie tę kobietę, świadczy o tym, że był on ważną osobą dla króla. Autor wysnuwa jeszcze jedną bardzo in­try­gu­ją­cą opinię, a mia­no­wi­cie, że Kolumb miał polskie korzenie!

Z pewnością lektura tej pozycji będzie niezwykle pa­sjo­nu­ją­ca, a snute do­cie­ka­nia hi­sto­rycz­ne niezwykle wcią­ga­ją­ce. Warto zapoznać się z tą pozycją, aby przy­bli­żyć sobie osobę Krzysz­to­fa Kolumba, którego odkrycie tak silnie wpłynęło na dalsze losy świata.
http://www.polecane-ksiazki.pl/%E2%80%9Ekolumb-historia-nieznana-manuel-rosa/

No comments:

Post a Comment