Monday, April 15, 2013

Krzysztof Kolumb z rodu Jagiellonów [Kolumb Historia Nieznana]

piątek, 12 kwiecień 2013 00:45 Napisał  

Adam MaksymowiczDwa lata temu portugalski historyk Manuel Rosa opublikował swoją książkę (Kolumb. Historia nieznana. Rebis. Poznań 2012), w której uzasadnił i udowodnił polskie pochodzenie Krzysztofa Kolumba.

O ile media podały mniej lub bardziej wyczerpujące informacje, to najbardziej zainteresowani tą sprawą historycy milczą, aby nie powiedzieć, że mało dyskretnie ją ignorują.
... Zastrzeżenia te byłyby uzasadnione, gdyby teza taka wyszła spod pióra polskich uczonych. Tak jednak nie jest. Z portugalską historią Krzysztofa Kolumba jest jakby trochę inaczej. Przede wszystkim została ona doskonale udokumentowana na podstawie mało dotąd znanych źródeł portugalskich. Dlaczego mało znanych?
....Manuel Rosa zaczął drążyć ten temat nieustannie i z właściwą sobie pasją. Spostrzegł rzeczy dziwne i bardzo trudne do wyjaśnienia. Włoskie pochodzenie Kolumba było dotąd niekwestionowane, jednak on sam nigdy nie posługiwał się tym językiem, a wszystko wskazuje na to, że go nawet nie znał! Jak to możliwe, aby ktoś, kto urodził się i wychował we Włoszech nie znał tego języka?
.... Pojął tu za żonę arystokratkę, która na ślub musiała uzyskać akceptację królewską. Czy ktoś spoza grona należącego do portugalskiej elity mógłby uzyskać na to zgodę? Na zakończenie tych podstawowych zagadek trzeba zauważyć, że Kolumb nigdy nie ujawnił swojego pochodzenia i życzył sobie, aby również po jego śmierci sprawa ta pozostała tajemnicą. (...)

http://www.opcjanaprawo.pl/index.php/aktualny-numer/item/4298-krzysztof-kolumb-z-rodu-jagiellonów

No comments:

Post a Comment