Tuesday, August 28, 2012

Robert Maklowicz: Kolumb był synem Władysława Warnenczyka

Robert Maklowicz filmy na Maderze, w Portugalii po przeczytaniu książki "KOLUMB. Historia Nieznana" - TVP Polonia

Part I
   
 Part II
 
 Są przesłanki, że K.Kolumb był synem Władysława Warnenczyka, króla Polski i Wegier. Maklowicz wspomina o tym w swoim reportażu.


No comments:

Post a Comment