Thursday, August 23, 2012

Uważam Rze Historia: Kolumb wnukiem Jagiełły?

Kolumb wnukiem Jagiełły?

Anna Gwozdowska

o tym, czy polak odkrył Amerykę, z historykiem Manuelem Rosą rozmawia Anna Gwozdowska
Jak na pana teorię reagują zawodowi historycy?


No comments:

Post a Comment