Friday, September 21, 2012

Historia może być ciekawab (iocus.pl)

...Przyczynkiem napisania tego wpisy jest lektura ciekawego wywiadu zamieszczonego w ostatnim Uważam Rze Historia z historykiem Manuelem Rosa. Tytuł wywiadu brzmi Kolumb wnukiem Jagiełły , gdyż naukowiec w jednej ze swoich ostatnich książek podważa tradycyjną tezę o pochodzeniu Kolumba z Włoch. Wskazuje raczej na jego portugalskie korzenie albo wręcz (co w świetle naszej tradycyjnej historiografii brzmi jak teza szaleńca) wskazuje Władysława Warneńczyka jako jego przypuszczalnego ojca. Miał on ocaleć pod Warną i po latach wędrówki osiedlić się incognito na Maderze jako Henrique Alemco.... ( http://iocus.pl/2012/08/25/historia-moze-byc-ciekawa/ )

No comments:

Post a Comment